Fluosilicic acid

تاریخ انتشار: 20-02-2018

Fluosilicic acid

نام شرکت:
سیگماآلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
01302
Cas Number:
16961-83-4

Fluorosilicic acid, Hexafluorosilicic acid, Hydrogen hexafluorosilicate

جهت استعلام قیمت این محصول، به درخواست قیمت آنلاین مراجعه نمایید.

به اشتراک بگذارید: