تاریخ انتشار: 24-03-2020

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
C2505 
Cas Number:
50-22-6

Synonym: 11β,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxyprogesterone, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione, Kendall’s Compound B, Reichstein’s Substance H

جهت استعلام قیمت این محصول، به درخواست قیمت آنلاین مراجعه نمایید.

به اشتراک بگذارید: