آیا برای مشتریان دائمی، تعداد خرید بالا و یا خریدهای سازمانی قیمت‌ ها متفاوت خواهد بود؟

به اشتراک بگذارید: