Platinum on alumina

تاریخ انتشار: 09-03-2020

Platinum on alumina

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
206016
Cas Number:

Synonym: Pt/Al2O3

جهت استعلام قیمت این محصول، به درخواست قیمت آنلاین مراجعه نمایید.

به اشتراک بگذارید: