275336

تاریخ انتشار: 28-02-2020

275336

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
275336
Cas Number:
205-99-2

Synonym: 2,3-Benzfluoranthene, 3,4-Benz[e]acephenanthrylene, 3,4-Benzfluoranthene, 3,4-Benzofluoranthene, Benz[e]acephenanthrylene, Benzo[e]fluoranthene, NSC 89265

جهت استعلام قیمت این محصول، به درخواست قیمت آنلاین مراجعه نمایید.

به اشتراک بگذارید: