مراحل خرید

مراحل خرید از شرکت سفیر آزما

مشخصات محصول خود را بیابید.
برای این منظور می توانید از صفحه راهنمای پیدا کردن مشخصات مواد آزمایشگاهی (در منوی بالا) کمک بگیرید.
سپس درخواست خود را از قسمت درخواست قیمت کالای وب سایت شرکت سفیر آزما ثبت کنید.
پس از دریافت پیش فاکتور، به منظور تایید نهایی آن با شرکت سفیر آزما تماس بگیرید.
مبلغ سفارش را واریز کنید (آشنایی با روش های پرداخت) و اطلاعات واریزی و روش ارسال کالا (آشنایی با روش های ارسال کالا) را به اطلاع شرکت سفیر آزما برسانید.
برای اجناس وارداتی می بایست 50% از مبلغ به منظور ثبت سفارش پرداخت شود.
در نهایت سفارش شما ارسال خواهد شد و اطلاعات بارنامه به اطلاعتان خواهد رسید.